PARTIZANI VS BARLETI VOLLEY
11/02/2020
Partizani vs Barleti Volley 2 – 3 !
17/02/2020

Në datë 11.02.2020 ora 12:00, në kampusin nr. 2 , të Universitetit Marin Barleti u mbajt një seancë Yoga nga instruktori Italian,  Dorian Zazo .

Inisiativa e Federatës Shqiptare të Sportit Universitar u mbështet nga Shoqata Barleti dhe studentët e departamentit të edukimit fizik dhe sporteve.

Përpara seancës Yoga për të rritur temperature e trupit në kushtet optimale, u zhvilluan disa minuta  Zumba me studentët .

Mirqënia psiko-fizike ishin në fokus të aktiviteti i cili u shoqërua dhe me ushtrime në funksion edhe të sezonit të provimeve për studentët .

#Tëparët #YOGAnëUMB #BarletipërStudentët #ShoqataBarleti #BëhuBarletas