REGJISTRIMET JANË TË HAPURA !!! UDHËRRËFYES TURISTIK !!!

“Të ndihmojmë qytetarët e komunitetit ku jetojmë, për t`u vetë-izoluar ”
16/04/2020
AKADEMIA E BASKETBOLLIT BARLETI
05/06/2020

Kurset e trajnimit për Udhërrëfyes Turistik Kombëtar , Lokal dhe të Specialitetit të Veçantë pranë Universitetit Marin Barleti do të startojnë së shpejti me pjesë teorike ONLINE !!! Specialistët dhe trajnuesit më të mirë të fushës do impenjohen për të trajnuar kursantët edhe në këtë situatë . Shërbimi i guidës turistike është një ndër asetet më të rëndësishme të sektorit të turizmit dhe nevoja e tregut për guida turistike cilësore është shumë e lartë , sidomos për të rimëkëmbur dhe rikthyer në nivele të larta turizmin në Shqipëri pas përfundimit të pandemisë !!!

Në fund të trajnimit do të pajiseni me CERTIFIKATË !!!

PËR REGJISTIMET KONTAKTONI

[email protected]

 

#UdhërrëfyesTuristik #UMBpërTurizimin #CERTIFIKATË #UniversitetiMarinBarleti